RIVIERANS ALLMÄNNA VILLKOR

för uthyrning av semesterbostad

Nedanstående villkor gäller vid bokning av semesterhus på rivieran.net eller annan site som ägs av Rivieran Förmedling i Stockholm AB, org.nr 556994-3805 (”Rivieran”). Rivieran har selektivt kontrakterat Agenter som företräder husägare som vill hyra ut sina hus. Rivieran agerar enbart som förmedlare av bokningar och betalningar från Hyresgäst till Agent som är avtalsparter. Även om Rivieran inte är part i det avtal som tecknas mellan Hyresgästen och Agenten är Rivieran den part som hjälper Hyresgästen vid eventuella problem före, under och efter Hyresperioden.

Resegarantilagen (1972:204) och lag (1992:1672) om paketresor är inte tillämpliga, då uthyrningen inte är förenat med annat åtagande från Rivieran.

Alla belopp i dessa allmänna villkor är angivna inklusive eventuell mervärdesskatt.

Definitioner

Ankomstdag: Hyresperiodens första dag, d.v.s. tillträdesdagen för Hyresgästen.

Avresedag: Hyresperiodens sista dag.

Bokning: Den bokning som Hyresgästen gör på Rivierans site enligt punkt 2.1 nedan.

Agent: Det bolag som med sina Bokningsvillkor är avtalspart med Hyresgästen.

Bokningsvillkor: Villkor som gäller mellan Hyresgästen och den Agent som tillhandhåller det aktuella Hyresobjektet.

Hyresgäst: Person som är avtalspart med Agenten.

Hyresobjekt: Den bostad som Hyresgästen får tillgång till under Hyresperioden.

Hyresperiod: Perioden fr.o.m. Ankomstdag t.o.m. Avresedag.

Uthyrning: Tidsbestämd uthyrning av Hyresobjekt enligt Bokning som sker Rivierans site.

1. Bokningsbelopp

1.1 Det på Rivierans site angivna priserna inkluderar - om inte annat anges - städning, sänglinne och handdukar (”Bokningsbelopp”). Eventuell turistskatt betalas av Rivieran. Kostnad för el och gas debiteras efter konsumtion och kan om aktuellt komma att krävas av Agenten på plats.

1.2 De flesta Agenter kräver en ”security deposit” som täcker eventuella skador på Hyresobjektet och dess lösöre förorsakat av Hyresgästen. De flesta Agenter reserverar det aktuella beloppet på Hyresgästens kreditkort vid ankomst till Hyresobjektet. Hyresgästen skall följa den instruktion som ges av Agenten (se Booking Conditions från Agenten nedan). Hyresgästen skall vara medveten om att tillträde till Hyresobjektet kan vägras om ”security deposit” inte är säkerställd. Betalningsmetod för ”security deposit” och belopp skall tydligt framgå i den ankomstinformation som Hyresgästen får i god tid innan ankomst.

1.3 Rivieran garanterar inte att hyresobjektsuppgifterna på Rivierans site är fria från felaktigheter.

2. Bokningsprocess

2.1 Hyresobjekt kan endast bokas på Rivierans site enligt följande bokningsprocess:

  1. Hyresgästen gör en bokningsförfrågan till Rivieran.
  2. Rivieran skickar en bokningsbekräftelse vilken inkluderar en för Bokningen unik länk till betalningssidan.
  3. På betalningssidan fyller Hyresgästen i samtliga efterfrågade uppgifter, godkänner Bokningsvillkoren och genomför betalning (hel eller delbetalning se 3.3 nedan).
  4. Rivieran bekräftar betalning till Hyresgästen.
  5. När Rivieran har erhållit full betalning av Hyresgästen skickas information om bl.a. adress till Hyresobjektet, vägbeskrivning, kontaktuppgifter till Agent samt var nyckel skall hämtas.

3. Betalning & avtalsbindning

3.1 Betalningar kan endast ske på Rivierans site och de betalningssätt som där erbjuds.

3.2 Hyresgästen har 24 timmar på sig att genomföra sin första, och i förekommande fall enda betalning, räknat från den dagen Hyresgästen erhöll bokningsbekräftelsen. Rivieran skickar en påminnelse efter 12 timmar om betalning ej skett. Efter 24 timmar kan Hyresgästen inte längre använda den av Rivieran skickade unika länken till betalningssidan och bokningen anses vara förfallen. Hyresgästen måste då genomföra en ny bokningsförfrågan.

3.3 Om Bokning sker mer än 60 dagar före Ankomstdagen skall Hyresgästen bara göra en delbetalning vid det första betalningstillfället. Delbetalningen uppgår till 50% av Bokningsbeloppet. Den andra delbetalningen (50%) skall vara betald 60 dagar innan Ankomstdagen.

3.4 Om Bokning sker senare än 60 dagar före Ankomstdagen skall Hyresgästen betala 100% av Bokningsbeloppet vid första (och enda) betalningstillfället.

3.5 När Rivieran erhållit den första och förekommande fall den enda betalningen från Hyresgästen är Bokningen bindande och Hyresgästen anses ha accepterat dessa Allmänna villkor och Bokningsvillkoren från Agenten.

4. Hantering av personuppgifter

4.1 Rivieran följer personuppgiftlagen (PuL). Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på vår site genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Rivieran behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, bostadsadress, IP-adress och telefonnummer.

Uppgifterna kan användas för direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår site. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register från myndigheter eller våra samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Rivieran iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

5. Om Agentens Bokningsvillkor

5.1 Hyresgästen och Agenten är avtalsparter i enlighet med de Bokningsvillkor som anges nedan och som tillhandahållits av Agenten. För villkor rörande bokning och betalning gäller, oavsett vad som anges i Bokningsvillkoren, vad som ovan angivits i punkterna 1-3 mellan Hyresgästen och Rivieran i egenskap av förmedlare.

 5.2 Rivieran uppmanar Hyresgästen att läsa Bokningsvillkoren (”Booking Conditions”) nedan noga och vid minsta fråga eller fundering kontakta Rivieran.

_____________________________________________________________________________________

OBS! Eftersom ”Booking Conditions” inte är samma för alla hyresobjekt visas de ej här utan först i samband med att du genomför din bokning innan du betalar. För det fall du har frågor om vilka ”Booking Conditions” som gäller för just det hyresobjekt som du är intresserad av innan du bokar - vänligen kontakta oss.